Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động: tư vấn – thiết kế – gia công những sản phẩm nội thất sau: 

  • Thiết kế và sản xuất toàn bộ nội thất cho ngôi nhà, văn phòng các mẫu đồ gỗ nội thất bằng gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp;
  • Cung cấp sản phẩm nội thất đơn lẻ thiết kế theo yêu cầu.

X